ดาวน์โหลดเพลงฟรี Isle of Genesis – Avalon 1.19 apk สำหรับ Android

นาม Isle of Genesis – Avalon
Category ไพ่
มัวซัว 19.2 MB
คลิก 1826
อัปโหลดแอปโดย Tejas Kolhe
คะแนน 8.7
วันที่เผยแพร่ 2022-01-04
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด APK(19.2 MB)
Google play  Google Play

ฟังก์ชัน Youtube

แนะนำเกม :

คำอธิบายของ Isle of Genesis – Avalon

Live2D Fantasy JRPG Anime cards meet Turn-Based Strategy! You will recruit its most legendary warriors from the forces of 4 factions. Forge your perfect lineup! Explore a vast world of Avalon, Get SSSR strongest hero! 100% Free! Avalon is a continent rich in resources, located on the deep sea, far away from human civilization.It is buried with countless secrets and treasures, as well as many relics exuding powerful magic power, and also allows people to obtain powerful spells from it. Step into the fantasy world of Avalon, you will gain strength from countless battles and unearth all the secrets of it.——APOCALYPTIC FEATURES——▶Recruit Legendary HeroesLots of different types of heroes, with different identities and powerful combat power. They will guard you and fight alongside you.▶Forge your Perfect Lineup You can strengthen your heroes by equipping gears and accessories. Then forge your favorite heroes to match the strongest lineup.▶Real and Exciting Battle Scenes Every battle has exquisite animations, immersive battle scenes, bringing a more realistic experience. ▶Fight with your Friends and Guild You won't be alone on the adventure, as you'll meet friends from all over the world, and you can choose to join your favorite Guild.▶PVP Arena 1V1 Arena, Faction Arena, Legion Battles, various different types of battles, let you get a different combat experience.▶Cross-server Arena You can participate in cross-server battles, challenge the fighters of other servers, and fight for the honor of your own server.▶All-star Voice Actor A group of professional voice actresses dubbed the lovely heroes, bringing a perfect experience.Start your journey: https://www.facebook.com/iog.avalonTerms & Conditions: https://sites.google.com/view/avalon-terms-conditionsPrivacy Policy: https://sites.google.com/view/avalon-privacy-policy

เกม :

Isle of Genesis - Avalon โปสเตอร์

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 1

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 2

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 3

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 4

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 5

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 6

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 7

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 8

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 9

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 10

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 11

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 12

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 13

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 14

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 15

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 16

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 17

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 18

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 19

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 20

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 21

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 22

Isle of Genesis - Avalon ภาพหน้าจอ 23

Author: Tejas Kolhe

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น